Producentinfo – Ansökningsperiod till 10 augusti

Scenkonstdagar är en årlig utbudshelg som samlar arrangörer från de fyra nordliga länen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Med anledning av osäkerheten som råder kring samlingar på covid-19, görs i år en livesänd ”hybridkonferens” för både skolföreställningar och vuxenutbud där ett fåtal deltar fysiskt och de flesta via länk.

Fredag 16 oktober: föreställningar för skola samt barn/unga.
Lördag 17 oktober: föreställningar för offentligt vuxenutbud/föreningsarrangörer.
Konferenserna livesänds från Studion, Umeå Folkets Hus.

Ansökan för presentationstid ska vara inskickad senast den 10 augusti.
Därefter gör arrangörsgruppen ett urval för programinnehåll. Besked om deltagande lämnas senast den 30 augusti.
Du väljer om du vill skicka in filmat material som presenteras i samband med livesändning eller om du föredrar att presentera fysiskt på plats inför kamerasändning och en mindre studiopublik.
Deltagandet är kostnadsfritt, reseersättning finns för fria teatrar, och enskilda aktörer.

Scenkonstdagarna kan erbjuda::
1. Presentation på plats i Umeå med kort presentation och scenutdrag inför mindre studiopublik, max 12 min
2. Presentation på plats i Umeå med kort presentation/prata, max 7 minuter
3. Ni skickar in förinspelad trailer/presentationer som visas i anslutning till sändning. Rekommenderad tid 3-6 minuter. Enbart deltagande på distans.
OBS Tänk på att trailer/förinspelat material är anpassat för situationen av en utbudsdag och är ”arrangörsanpassad” vid inskick. Alltså med gärna både scener från föreställningen och muntlig arrangörshälsning och inlagd text om föreställning, producentkontakt, turnépris mm.

Mötesplats Scenkonstdagar ’20
Mötesplats är i vanliga fall den informationsmarknad där arrangörer och producenter möts i samband med kaffepaus för att utbyta kontakter, intressen och bara lära känna varandra. Under Scenkonstdagar ´20 genomförs ett ”digitalt mingel” som en avslutande programdel under respektive konferensdag via digitala mötesrum där arrangörerna uppsöker er för frågor och intresseanmälningar. Anmälan till denna programpunkt görs i det ordinarie anmälningsformuläret.

GÅ TILL ANSÖKAN

Vi återkopplar med information om deltagande senast 30 augusti.
Digitalt material/trailer behöver vara arbetsgruppen tillhanda 20 september.