Producentinfo

Scenkonstdagar är en årlig utbudshelg som samlar arrangörer från de fyra nordliga länen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Konferensen är en livesänd ”hybridkonferens” där både skolföreställningar och vuxenutbud presenteras och där vi vänder oss både till deltagare på plats i salongen och via länk framför skärmarna för att erbjuda fullödiga utbudsdagar.

Du kan antingen delta med filmat material som presenteras i samband med livesändning eller fysisk presentation på plats inför kamerasändning och en mindre studiopublik.
Vi anpassar förutsättningarna efter rådande riktlinjer.

Deadline för anmälan för programpresentationer: 1 augusti

Vi återkopplar med information om deltagande: 5 september.
Digitalt material/trailer inför presentation behöver vara arbetsgruppen tillhanda: 10 oktober.

Förutsättningar för att delta med programinslag
Scenkonstdagarna kan erbjuda följande presentationsalternativ:
1. Presentation på plats på konferenscenen med kort presentation och scenutdrag inför mindre studiopublik, max 12 min
2. Presentation på plats på konferenscenen med kort presentation/prata, max 7 minuter
3. Förinspelad trailer/presentationer som visas i anslutning till sändning. Rekommenderad tid 3-5 minuter. Enbart deltagande via länk.

OBS Tänk på att trailer/förinspelat material är ”arrangörsanpassad” vid inskick för situationen av en utbudsdag. Alltså gärna både scener från föreställningen och muntlig arrangörshälsning med info om föreställning, producentkontakt mm.

Resa och boende
Vi erbjuder resestöd till fria aktörer i programmet upp till 400kr/person. Kostnader anmäls via reseräkning som erhålls i anslutning till konferensen.
Fika och lunch ingår under den dag du presenterar, lunchbiljett tilldelas vid incheckningen.
Rekommenderat hotell: Comfort Hotel Winn, Umeå
Läs mer

Soundcheck, byggtid, loger, catering
– En kortare soundcheck erbjuds före konferensstart på morgonen eller vid lunchpausen för presentationer senare på dagen.
– Loger finns i anslutning till scenen för ombyte och kortare förberedelse.
– Vi arbetar utifrån principen av festivalkoncept och utgår från en scen där programpunkterna rullar löpande. Förutsättningar för bygg och riv är mycket begränsade. Grundförutsättningen är att du tar med det du behöver upp och ner från scenen i samband med presentation.
– Mat i form av lunch och fika bjuder vi på den dag du presenterar, övriga dagar faktureras självkostnadspris (80 för fika, 170 för lunch).
– På lördag kväll finns möjlighet att anmäla dig till middag (380kr) samt föreställning med Carl-Einar Häckner (160kr). Även dessa kostnader faktureras.

Mötesplats med mingel och utbudsmarknad
Under respektive dag erbjuds möjlighet att delta i utbudsmarknaden Mötesplats och mingla med arrangörer i anslutning till pauser i programmet för att marknadsföra era föreställningar och er själva.
För digitalt deltagande arrangörer har ni möjlighet att presentera er i egna rum på konferensens webbplattform där deltagande själva kan söka efter information och även söka upp er för frågor och intresseanmälningar. Detta är viktigt eftersom samtliga deltagande i efterhand kommer att vara aktiva på webbplatsen för att söka information.
Utbildning för att lägga upp material och information på dessa digitala ytor hålls 10 okt kl 13.00 samt 12 okt kl 14.00. En inbjudan skickas ut till samtliga anmälda producenter inför detta tillfälle.
Frågor gällande Mötesplatsen i fysisk eller digital form: Kontakta marie.haglund@riksteatern.se