Håll en egen utbudsträff!

Du kan söka kostnadsersättning för en lokal utbudsträff där ni tillsammans i föreningen eller arbetsgruppen kan ta del av Scenkonstdagar´21 på hemmaplan.

Ordnas träffen medan konferensen pågår live kan ni kommunicera med producenterna direkt eller ta del av, kommentera och ställa frågor gällande panelsamtal och andra programpunkter via konferensens anpassade tekniska lösningar.

Tar ni del av den i efterhand så ser ni de inspelade programpunkter ni är särskilt intresserade av.

Oavsett hur ni väljer att delta så kan ni söka ersättning för era kostnader i samband med utbudsträffen. Vi ersätter lokalhyra, mat eller annat för att ni ska kunna arrangera en lokal träff. Ersättning söks hos respektive konsulent och gäller kostnader upp till 4000kr per mötestillfälle.

För mer info kontakta din teaterkonsulent!
Gå tillbaka till anmälningssidan