Genomför er utbudsträff lokalt

Du kan under hösten söka kostnadsersättning för en lokal utbudsträff där ni tillsammans kan ta del av Scenkonstdagar´20 på hemmaplan.

Bjud med hela föreningen eller den kommunala arbetsgruppen på utbudsträff, fast hemmavid!

  • Ordnas träffen när konferensen görs live får ni möjlighet att kommunicera med producenterna direkt eller ta del av, kommentera och ställa frågor gällande panelsamtal och andra programpunkter.
  • Tar ni del av den i efterhand så följer ni utbudsdagarna i den form de blev och tar del av de programpunkter ni är särskilt intresserade av eller delar upp dagen för flera tillfällen.

Oavsett hur ni väljer att delta så har ni möjlighet att söka ersättning för möteskostnader som ni fått i samband med utbudsträffen. Vi ersätter lokalhyra, mat eller annat för att ni ska kunna arrangera en lokal träff. Ersättning söks hos respektive konsulent och gäller kostnader upp till 4000kr per mötestillfälle.

OBS! Erbjudandet gäller ENDAST i Norrbotten, Västerbotten och i Jämtland Härjedalen.
För mer info kontakta din teaterkonsulent!
Gå tillbaka till anmälningssidan