Välkommen till Scenkonstdagar ’18

Hairy Tales presenteras på lördag kväll i samarbete med Umeå Teaterförening. Efter föreställningen håller Åskådarskolan ett eftersamtal med publik och ensemble under ledning av teaterkritiker Ylva Lagercrantz Spindler.

Scenkonstdagar ´18 stundar! Årets främsta mötesplats mellan arrangörer och scenkonstproducenter i norra Sverige genomförs 10-11 november i Umeå med upptagning Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

OBS! Scenkonstproducenter! Anmälningsförfarandet för producenter att delta i programmet med presentationer och föreställningar är avslutat. Om ni har frågor, kontakta inger.holmberg@riksteatern.se för information.

Välkommen att läsa mer om våra förutsättningar för producentdeltagande här!


Nyhetsbrev? Gå med i Scenkonstdagars nyhetsbrev för att säkert få tillgång till uppdaterad information om arrangemanget.

Scenkonstdagar är den årliga mötesplatsen och utbudshelgen för turnerande scenkonst i norra Sverige.

Arrangemanget vänder sig till scenkonstarrangörer och -producenter som framförallt är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här presenteras några av de scenkonstföreställningar som turnerar i Norrlandslänen de kommande tre säsongerna, framförallt riktade till vuxen publik eller familjeföreställningar.

Med vänliga hälsningar från arrangörsgruppen:
Inger Holmberg, Riksteatern Västerbotten
Elenor Nordström, Riksteatern Västerbotten
Marie Haglund, Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Anna Björk, Riksteatern Norrbotten
Stefan Åkerman, Riksteatern Västernorrland
Christine Hemdal, Teatercentrum Norra
i samarbete med Birgitta Jacobsson, Danscentrum Norr